Monitoring ovzduší – umístění stanice a periferních zařízení

Monitoring ovzduší města – umístění stanice a periferních zařízení

Všechny stupně stavební projektové dokumentace.

Technický a autorský dozor investora.

V projektu šlo o výběr vhodné lokality a umístění měřící stanice včetně rozmístění měřících zařízení na střeše budovy (měření rychlosti větru, čítač dopravy, apod.) a zobrazovacích informačních panelů.