Rekonstrukce šaten, odstranění vlhkosti

Rekonstrukce školních šaten s odstraněním pronikající vlhkosti

Všechny stupně projektové dokumentace

Technický a autorský dozor

Odstranění následků pronikající vlhkosti do sklepních prostor, rekonstrukce kanalizace, instalace vzduchotechniky, celková rekonstrukce prostor.