Rekonstrukce tělocvičny a šaten ISŠ Valašské Meziříčí

Rekonstrukce tělocvičny a šaten odborného výcviku Integrované střední školy ve Valašském Meziříčí

Projekt stavby a autorský dozor

Kompletní rekonstrukce školní tělocvičny včetně přilehlých šaten  a šaten odborného výcviku, včetně nové palubovky, rozvodů zdravotechniky a vzduchotechniky.

Investiční náklady: 38 mil. Kč